Všechny rodinné domy
stavíme v tříde energetické náročnosti B

Průkaz energetické náročnosti

Nutným nástrojem pro přechod k energeticky úsporným budovám je rozšíření využití průkazů energetické náročnosti do oblasti prodeje a pronájmů nemovitostí. U bytových domů se pro tento účel bude zpracovávat jen jeden průkaz pro celý dům, který pak mohou využívat všichni majitelé bytů. Nový průkaz energetické náročnosti je ke stažení zde.

CHARAKTERISTIKA

Průkazy energetické náročnosti dokládají, že nová nebo právě zrenovovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Při prodeji či novém pronájmu nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které lze – při typickém užívání – odvodit roční náklady na energie. Jedná se o obdobu uvádění normované spotřeby u automobilu nebo například štítku s energetickou třídou na ledničce. Průkazy energetické náročnosti slouží k ochraně spotřebitele. Informují účastníky realitního trhu o kvalitě zboží, což je základním předpokladem jeho dobrého fungování. Lidé tak nebudou kupovat “zajíce v pytli” – tedy například budovu, jejíž provoz se jim následně velmi prodraží.

Elektrické topné folie ECOFILM

jsou unikátním výrobkem určeným pro elektrické velkoplošné stropní nebo podlahové vytápění interiérů. Hlavní předností je tloušťka topné folie - jen 0,4 mm (!) a schopnost vyhřívat v celé ploše - tím je docíleno potřebného výkonu už při nižších teplotách. Stavební konstrukce jsou tak méně tepelně namáhány a povrchová teplota je rovnoměrně rozložena.

ECOFILM F - fólie pro podlahové vytápění

Elektrické topné folie ECOFILM

Topné folie ECOFILM F jsou určeny jako podlahové vytápění do suchých konstrukcí – pod plovoucí podlahy nebo s použitím doplňkových podložek HEAT-PAK pod PVC a koberce.
Protože teplota podlahy s podlahovým vytápěním by neměla být vyšší než 27°C, vyrábí se podlahové folie pouze v takových výkonech, které při dodržení všech instalačních podmínek tuto teplotu nemohou překročit - 80 W/m², 60 W/m² a pro velmi dobře zateplené objekty (NED) ve výkonu 40 W/m². Topné folie jsou nabízeny v šířce 600 a 1000 mm. Protože přímo na topnou folii nelze další vrstvy lepit, není možné ji použít například pod dlažbu, pod koberce a PVC je možné ji instalovat s použitím podložek HEAT-PAK.

Topné kabely a rohože ECOFLOOR

Registrovanou značkou ECOFLOOR® jsou označovány výrobky z elektrických topných kabelů – topné kabelové okruhy a topné rohože. Aplikací, ve kterých lze využít teplo z topných kabelů je nepřeberné množství, především díky jejich úžasné flexibilitě, poměrně snadné instalaci a v zásadě nulovým nárokům na údržbu.

Podlahové vytápění

Z hlediska funkčnosti je elektrické podlahové vytápění naprosto shodné s teplovodním podlahovým vytápěním – elektrické vytápění se však vyznačuje snazší instalací, vyšší flexibilitou a nižšími pořizovacími náklady. Principem je zahřát konstrukci podlahy na teplotu jen o něco vyšší, než je teplota vzduchu. Protože však hřeje velká plocha, je tento systém schopen vydat dostatek energie k vyhřátí místností – proto se obecně označuje jako velkoplošné nízkoteplotní vytápění.

Podlahové vytápění hlavní

Jak název napovídá, podlahové vytápění je v tomto případě hlavním, často jediným zdrojem tepla v místnosti. Jeho úkolem je vyhřát místnost na požadovanou teplotu, samotná teplota podlahy má nižší prioritu – pokud teplota vzduchu v místnosti dosáhne požadované úrovně, systém podlahového vytápění se vypíná, i když je teplota podlahy nižší, než by si uživatel v danou chvíli mohl přát. Toto opatření je nezbytné pro úsporný provoz vytápění – přetápění místností vede k nežádoucím energetickým výdajům. Systém regulace snímá pomocí sond teplotu vzduchu v místnosti i teplotu podlahy. Podlahové sondy plní tzv. limitační funkci – brání zvyšování teploty podlahy na nežádoucí (nepříjemnou) hodnotu. Velikost topné plochy je závislá na požadovaném výkonu, obvykle se ale vytápění instaluje v celé volné ploše místnosti.

Výkon podlahového vytápění

Výkon každého topidla – tedy i podlahového vytápění – je dán jeho teplosměnnou plochou (velikost podlahy) a rozdílem teplot (rozdílem mezi povrchovou teplotou podlahy a teplotou vzduchu v místnosti). Jeden metr čtvereční topné plochy o teplotě 27°C, vydává při teplotě okolního prostředí 20°C tepelný tok o velikosti cca 70 W/m². V praxi to znamená, že pokud hygienické předpisy omezují teplotu podlahy v obytné místnosti na 27°C, pak maximální výkon, který lze z podlahového vytápění získat, je právě 70 W/m² (cca 100 W/m² při teplotě podlahy 35°C). Vynásobíme-li tento výkon účinnou velikostí topné plochy, získáme reálný výkon, který může podlahové vytápění poskytnout. Pokud je tento výkon nižší, než je stanoveno výpočtem tepelných ztrát, pak podlahové vytápění místnost v zimní období samostatně nevytopí a musí být doplněno dalším zdrojem tepla.

Doporučené příkony podlahového vytápění

Pro elektrické vytápění (tedy i pro podlahové) je místo výkonu udáván příkon – tj. skutečně přiváděná energie. Výkon je pak u správně provedené konstrukce podlahového vytápění o cca 5-7% nižší, než příkon. Pokles výkonu je způsoben tepelnými ztrátami do konstrukce pod podlahovým vytápěním a tepelným odporem konstrukce nad podlahovým vytápěním. Těmto ztrátám se v praxi nedá zabránit a jsou společné pro všechny typy podlahového vytápění. Příkon se udává ve W/m² – tzv. plošný příkon. Reálný výkon podlahového vytápění je do 100 W/m² (viz předcházející kapitola), a protože větší výkon není podlaha schopna předat, nemá význam navrhovat vyšší příkony. Výjimkou jsou koupelny (požadavek na teplotu podlahy až 35°C), aplikace komfortního ohřevu podlahy (požadavek na dynamiku), nebo akumulační systémy: Vytápění obytných místností – 60-80 W/m² (dle výpočtu tepelných ztrát), max. 100 W/m² Vytápění koupelen a aplikace komfortního ohřevu podlahy – do 160 W/m² Akumulační vytápění – 250-300 W/m²

NAHORU